Bekijk de online versie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017


               

IN DEZE NIEUWSBRIEFVERTREK VSU DIRECTEUR HANNEKE VAN DER MAREL
UITNODIGING - POLITIEK SPORTCAFÉ
> WORKSHOP - TRAIN DE TRAINER
> SUBSIDIE VOOR UW CLUBGEBOUW
> MEER SPORTCAPACITEIT IN UTRECHT
> UTRECHTSE SPORTKRANT
> SPECIAAL SPORTAANBOD OVERVECHT
> SUBSIDIE DUURZAAMHEID


FIJNE FEESTDAGEN


Van 28 december 2017 tot en met 2 januari 2018 zal het VSU kantoor gesloten zijn. We wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2018!

VERTREK VSU DIRECTEUR HANNEKE VAN DER MAREL

Na een dienstverband van twee jaar verlaat directeur Hanneke van der Marel met ingang van het nieuwe jaar de VSU organisatie. Van der Marel zet haar carrière voort bij de gemeente Den Haag waar zij aan de slag zal gaan als directeur Sport. 
Het VSU bestuur heeft zich gebogen over de verschillende scenario’s met betrekking tot de invulling van deze positie. Mede omdat dit geldt voor een korte termijn – tot aan de nieuwe sportorganisatie – is gekozen voor een invulling vanuit de eigen geledingen. Bestuurslid Gerard Pot is bereid gevonden om de komende maanden de rol van interim directeur op zich te nemen. >>>


UITNODIGING - POLITIEK SPORTCAFÉ

Kom vrijdagavond 2 februari naar het clubhuis van DESTO en praat & discusieer mee tijdens het Politiek Sportcafé! Tijdens deze avond worden de raadsleden Sport en de wethouder aan de tand gevoeld en is het aan jullie om kritische vragen te stellen over de actuele onderwerpen uit de Utrechtse sportwereld. De thema's deze avond hebben betrekking op de groei van de stad in relatie tot de investeringen, en talentontwikkeling. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf vragen in te brengen. Kortom, een belangrijke avond waarbij je inzicht krijgt in hoe het sportbeleid van Utrecht er de komende vier jaar uit gaat zien. Meld je hier aan! >>>


WORKSHOP - TRAIN DE TRAINER


De VSU organiseert in samenwerking met de KNVB een viertal Train de Trainer sessies, gericht op het meisjes- en vrouwenvoetbal. De eerste sessie start op 26 januari 2018. Deze sessies zijn praktijkgericht en het ontwikkelen van de voetbaltrainer staat centraal. Alle deelnemers krijgen vooraf een programma toegestuurd met daarin een overzicht wat aan de orde zal komen tijdens de verschillende sessies. Voorafgaand vindt telkens een theoretische voorbespreking plaats, waarin wordt stilgestaan bij de inhoud van specifieke praktijk trainingen. Er zijn nog maar enkele plekken vrij, dus meld je snel aan!
 >>>

SUBSIDIE VOOR UW CLUBGEBOUW

Eigenaren of huurders van onder meer sportkantines, zorginstellingen, scholen en scoutinggebouwen kunnen vanaf 2017 subsidie ontvangen om hun ruimte geschikt te maken voor buurtactiviteiten. De subsidie is bedoeld voor fysieke aanpassingen aan het gebouw om het geschikt en toegankelijker te maken, zoals het plaatsen van een extra wand of deur of het plaatsen van sloten op tussendeuren. >>>


MEER SPORTCAPACITEIT IN UTRECHT 


Utrecht groeit in de komende vijftien jaar naar 410.000 inwoners. Door de groei van de Utrechtse bevolking zal de vraag naar sportruimte naar verwachting ook toenemen. De gemeente heeft aan het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen naar wat deze groei betekent voor de sportvoorzieningen. Het Mulier onderzoek is uitgangspunt geweest voor de Rapportage Capaciteitsbehoefte Sport 2018-2030. Deze rapportage gaat in op de consequenties van de groei van de stad voor de sportvoorzieningen in samenhang met de huidige wachtlijstproblematiek. Binnen de VSU netwerkbijeenkomsten zal dieper ingegaan worden op de consequenties per sport. >>>>>>

UTRECHTSE SPORTKRANT


De Utrechtse Sportkrant heeft iets met sport en is trots op de vele sporttalenten waarmee Utrecht gezegend is. Eind november bracht deze krant al een speciale bijlage uit die volledig in het teken stond van deze sporttalenten. Daarnaast wordt wekelijks op woensdag een topper in spé in de schijnwerpers geplaatst op de website. Lees hier bijvoorbeeld over de Olympische droom van badmintontalent Meike Versteeg, dat Didier Dijkstra kunstschaatsen veel leuker vindt dan voetbal, dat Lotte Hosper haar passie bij het langebaan zwemmen vindt en dat de 9-jarige ritmische gymnaste Iza van der Burgt al een prijzenkast vol heeft. En net als vorig jaar zal De Utrechtse Sportkrant op 26 januari een speciale bijlage uitbrengen waarin alle genomineerden voor de Sportprijs Utrecht 2017 in woord en beeld worden voorgesteld. >>>

SPECIAAL SPORTAANBOD OVERVECHT

Sporten is voor kinderen met een verstandelijke beperking lang niet altijd vanzelfsprekend. Met een bijzondere pilot kunnen kinderen op drie plekken in de wijk turnen, dansen en taekwondo beoefenen. >>>

SUBSIDIE DUURZAAMHEIDSportverenigingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal zes miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van dertig procent op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. >>>

Sportvacatures


stagiair communicatie VSU | combinatiefunctionaris badminton | diverse sportdocenten/trainers | stagiair kennisontwikkeling zwemmen Mulier Instituut | medewerker hockeykantoor MHC Fletiomare | management assistent Fysio Holland Medicort

Zie sportutrecht.nl/vacatures

Nieuwsarchief

VSU activiteiten & sportevenementen

 

Zie ook sportutrecht.nl/agenda | Sportstad-Utrecht.nl/evenementenVereniging Sport Utrecht | RTO Utrecht
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
(030) 284 07 70
  Meer informatie
>> Contact en route
>> Voor sportverenigingen
>> VSU in de media
>> Voor Topsport & Talent
>> Vacatures
VSU sites
>> Sportstad Utrecht
>> Sportprijs Utrecht
>> Toppers bij jou op school
>> Bedrijfssport Utrecht
>> VSU Energie

Verzonden naar

Doorsturen |  Aanmelden |  Afmelden