Bekijk de online versie

Nieuwsbrief oktober 2017


               

In deze nieuwsbrief

> Groen licht op ALV
> Pilot Dalurentarief
> Communicatie Jong Gras
> Voordracht Sportprijs Utrecht
> Nieuw seizoen voor Toppers
> MVKT
> AH sportactie
> Sportjournaal zomereditie

TopTweet @VSUONMN

Bij wordt de scheidsrechter bedankt tijdens . Goede wedstrijd!

VSU leden geven groen licht op ALV

In aanwezigheid van zo’n 70 VSU leden vond woensdag 11 oktober een extra Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van deze ALV stonden een drietal belangrijke voorstellen met betrekking tot de toekomst van de VSU. Het merendeel van de leden ziet een meerwaarde in het samengaan van de VSU met Harten voor Sport en stemde dan ook in met dit voorstel. Wel met de duidelijke opdracht dat de belangenbehartiging een kernwaarde blijft van de nieuw te vormen organisatie. Ook gaven de leden groen licht aan de uitwerking van de verdere plannen voor het omzetten van de rechtsvorm - van vereniging naar stichting - en een nieuw bestuursmodelOp de volgende ALV – voorjaar 2018 – volgt een nader uitgewerkt voorstel voor het bestuursmodel, inrichting organisatie en nieuwe statuten van de stichting. >>>

 

Workshop - Succesvol werven van vrijwilligers?

Vrijwilligers werven en behouden is makkelijker gezegd dan gedaan. De VSU biedt daarom het succesvolle thematraject: ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT) aan. Dit traject is gebaseerd op een persoonsgerichte werving van vrijwilligers. Deze werkwijze heeft in de praktijk geleid tot succesvolle resultaten, zoals vergroting vrijwilligerspool, het succesvol onder de aandacht brengen van vrijwilligersvacatures en het invullen van bestuursfuncties. Inmiddels hebben ruim 1100 verenigingen in heel Nederland de methode met succes toegepast. Schrijf uw vereniging nu in voor het thematraject dat kosteloos door de VSU wordt aangeboden met start op 30 oktober! >>>
 

Proef extra lage prijzen daluren

Sinds 1 oktober 2017 is de gemeente Utrecht gestart met een proef waarbij er op een aantal locaties de prijzen extra verlaagd zijn tijdens daluren. Dit zijn locaties die onvoldoende benut worden tijdens sommige daluren. De proef is aleen voor sportverenigingen en sportaanbieders die geen winst willen maken. Deze proef duurt tot en met 31 juli 2019. Daarna besluit de gemeente of de prijzen extra laag worden gehouden tijdens de daluren op deze locaties of niet. >>>

Wie is jouw favoriet voor de Sportprijs Utrecht?

Zonder favoriete Sportcoach, Sportvrijwilliger en Sportvereniging kunnen de Utrechtse Sportprijzen 2017 niet worden uitgereikt. Vul daarom snel het voordrachtformulier in, dan maakt jouw favoriete sportvrijwilliger, sportcoach of vereniging kans op de Sportprijs Utrecht 2017! >>>

Hoogte WOZ-aanslag 

De VSU biedt ondersteuning aan een traject van verkenning WOZ-waarde van sportaccommodaties. Clubs met eigen accommodatie ontvangen jaarlijks een aanslag, gebaseerd op de taxatie van de accommodatie. Err wordt gekeken naar zowel de hoogte als tariefstelling bij verschillende voorbeelden, onder meer bij  V.V. de Meern en PVDV. Het starten van een bezwaarprocedure behoort tot de mogelijkheden. Ook meedoen? Neem dan contact op met Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl of telefoon (030) 284 07 78.

Adviestraject: communicatie

Heeft jullie sportclub de communicatie goed op orde of zijn er diverse uitdagingen? Willen jullie een nieuwe doelgroep aanspreken, maar weten jullie niet welke communicatiemiddelen het beste gebruikt kunnen worden? Of hebben jullie behoefte aan een communicatiebeleid van deze tijd? Het traject Jong Gras Communicatie biedt uitkomst! Samen met een groepje studenten gaan clubs in een periode van 10 weken aan de slag met een communicatieadvies op maat. >>>

Toppers beginnen nieuw seizoen

De toppers beginnen ook dit jaar weer met vol enthousiasme aan het nieuwe seizoen van  het project Toppers bij jou op school. De topsporters brengen bezoeken aan de Utrechtse basisscholen en geven een leerzame presentatie en een sportieve clinic aan de leerlingen uit groepen 5 t/m 8. Bekijk hier hoe scholen een topper kunnen aanvragen om leerlingen een onvergetelijke ervaring mee te geven! >>>

Sportjournaal Zomereditie
Sportvacatures


stagiair communicatie | sportparkcoordinator | docent Multisport | jongerencoördinator | ervaren beleidsmedewerker/projectleider | hockeytrainer | gymnastiek/turntrainers | 

Zie sportutrecht.nl/vacatures

Nieuwsarchief

 

VSU activiteiten & sportevenementen

 

Zie ook sportutrecht.nl/agenda | Sportstad-Utrecht.nl/evenementenVereniging Sport Utrecht | RTO Utrecht
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
(030) 284 07 70
  Meer informatie
>> Contact en route
>> Voor sportverenigingen
>> VSU in de media
>> Voor Topsport & Talent
>> Vacatures
VSU sites
>> Sportstad Utrecht
>> Sportprijs Utrecht
>> Toppers bij jou op school
>> Bedrijfssport Utrecht
>> VSU Energie

Verzonden naar

Doorsturen |  Aanmelden |  Afmelden